سوالات کنکور- امتحانات نهایی- جزوات آموزشی و.... در مقطع هنرستان و کاردانی

خردادماه81

1-مفهوم مكانيسم چيست؟ يك مثال از مكانيسم ذكر كنيد . (1)

2-چه فرقي يبن اتصال موقت و دائم وجود دارد؟ (2)

3-نقطه جوش جزء چه گروهي از جوشكاري مي باشد ؟ فرايند عمل را مشخص كنيد . (2.25)

4-سه نقش مهمي را كه روانسازها در لحيم كاري ايفا مي كنند بنويسيد .(1.5)

5-پيچ هاي دنده ذوزنقه اي داراي چه مشخصاتي مي باشند ؟(1.5)

6-پيچ هاي حركتي چه نوع پيچ هايي هستند و شكل دندانه آن ها به چه صورت است ؟ (1.25)

7-ميله محور هاي مفصلي چه ميله هايي هستند؟يك نمونه از موارد مصرف آن را ذكر كنيد . (1.25)

8-ياتاقان هاي غلتشي داراي چه خواصي مي باشند ؟(1.5)

9-از فنرهاي پيچي مارپيچي در كدام قسمت اتومبيل استفاده استفاده مي شود و كار گرفته شده به چه نيروئي تبديل مي شود ؟(1)

10-انتقال حركت با سيستم پيچ حلزون و چرخ حلزون داراي چه محاسني مي باشد ؟(1)

11-در چه مواقعي از دستگاه چرخ و تسمه باز با چرخ هرزگرد استفاده مي كنند ؟(1)

12-در زنجيرها دنده اي پشت بند هاي راهنما در كجا قرار گرفته و چه نقشي دارند ؟(1)

13-مزيت كلاچ هاي سانتريفو‍‍ ژ نسبت به كلاچ های ديگر چيست ؟(1)

14--چه كلاچي به نام كلاچ هاي سينوسي مشهورند و علت به كار بردن ورق هاي فنري نازك چيست ؟(1.25)

15-آبكاري سيم هاي كابل با روي (zn) چه مزايا و معايبي دارد ؟(1.5)

 شهريور 81

1-اجزاي ماشين را تعريف كرده و يك مثال براي آن بزنيد . (2)

2-اتصالات در احزاء به جند دسته تقسيم مي شوند ؟ نام ببريد . (0.75)

3-فرايند عمل را در سيستم جوشكاري با قوس الكتريكي و حفاظت با پودر ( زير پودري ) مشخص نماييد . (1.5)

4-لحيم كاري سخت نسبت به جوشكاري داراي چه امتيازاتي مي باشد ؟ چهار مورد را ذكر نماييد . (2)

5-چهار مورد از ويژگيهايي كه يك اتصال چسبي بايد داشته باشد را بنويسيد .(2)

6--از پرچ پين دار و پرچ ترقه اي براي چه نوع اتصالاتي استفاده مي شود ؟(1)

7-از گوه دماغه و گوه رانشي ساده در چه مواقعي استفاده مي شود ؟(1)

8--ميله محورهاي قابل خمش را توضيح داده و يك نمونه كاربرد آن را بنويسيد . (2)

9-در چه مواردي از ياتاقان هاي لغزشي استفاده مي شود ؟(1.5)

10براي جلوگيري از انحراف سيستم هاي موجود بر روي سطوح راهنما از چه روشي استفاده مي شود ؟(1)

11-ساختمان و عملكرد فنرهاي حلقه اي فشاري را توضيح دهيد . (1.5)

11- نحوه انتقال حركت و نيرو را در چرخ دنده ها مشخص نماييد . (1)

12-به چه دليلي دستگاه هاي چرخ و زنجيري را در داخل جعبه ها نگهداري مي كنند ؟(1)

13-نحوه برقراري ارتباط و انتقال گشتاور را در كلاچ هاي با پنجه مكعب مستطيل مشخص كنيد . (1)

14-راندمان عمل ترمزهاي نواري به چه عواملي بستگي دارد ؟(0.75)

 

دی ماه 81

 

1 - تفاوت بین مکانیسم و ماشین را نوشته و یک مثال برای هر کدام ذکر کنید . (2)

2 – اتصالات مکانیکی جزء چه گروهی از اتصالات می باشند و به چه صورت انجام می گیرد ؟(1)

3 – برای اتصال ریلهای آهن چه نوع جوشی استفاده می شود ؟ فرایند عمل را در این جوش مشخص نمایید . (1.25)

4 – پرچکاری در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد ؟ چهار مورد ذکر کنید . (2)

5 – مورد استفاده پیچ های دنده اره ای و دنده گرد را بنویسید . (1)

6 – از مهره ی خروسک یا دم خروسی در چه مواردی استفاده می شود ؟ (0.75)

7 – در چه مواردی ترجیح داده می شود که از یاتاقان های غلتشی استفاده شود ؟ دو مورد ذکر نمائید .(1.5)

8 – چه فرقی بین آب بندی تماسی و آب بندی شیاری وجود دارد؟(2)

9 – ساختمان و عملکرد فنرهای حلزونی پیچشی را بنویسید .(1.5)

10 – چه فرقی بین تسمه های نوع سوم و دوم وجود دارد؟(1)

11 – چهار مورد از محاسن انتقال قدرت بوسیله چرخ زنجیر در مقایسه با چرخ تسمه را بنویسید .(2)

12 – به چه کوپلینگی ، کوپلینگ سخت ( ثابت) و به چه کوپلینگی ، کوپلینگ ارتجاعی می گویند ؟(1)

13 – در چه کوپلینگی دو محور باید کاملاً در یک امتداد باشند ؟ نحوه اتصال در این کوپلینگ به جه                        صورت می باشد ؟(1)

14 – نحوه توقف سیستم ( کاهش سرعت ) در ترمزهای نواری را بنویسید . (1)

15 – برای اتصال کابل از نوع فشنگی ، روش کار به چه صورت می باشد ؟(1)

خرداد 82

       1-انواع اتصالات را از نظر اجرا نام ببريد . (0.75)

2-جوشكاري ترميت را شرح دهيد . (2.75)

3-ويژگيهاي اتصال هاي چسبي را بنويسيد . (2)

4-حد استحكام كششي و حد ارتجاعي پيچي كه با عدد 9-10 نشان داده شده را محاسبه نماييد .(1.5)

5-انواع گوه را نام ببريد .(1.25)

6-انواع ياتاقان هاي لغزشي را نام ببريد . (0.75)

7-فنر هاي پيچشي مارپيچي را توضيح دهيد و موارد مصرف آن ها را بنويسيد .(1.5)

8-از چرخ دنده هاي پيشاني نوع ساده آن را شرح دهيد .(2)

9-روش اتصال دستگاه چرخ و تسمه متقاطع و دستگاه چرخ و تسمه نيمه متقاطع را ترسيم كنيد . (1.5)

10-انواع كوپلينگ هاي متحرك را نام ببريد . (1)

11-كلاچ را نعريف كنيد . (1.75)

12-ويژگيهاي لنت هاي ترمز را بنويسيد .(2.5)

13-روش هاي اتصال كابل ها را نام ببريد. (0.75)

شهریور 82

1-جوشکاری G.T.A.W (جوشکاری قوس الکتریکی با استفاده از الکترود تنگستن و حفاظت گاز ) را شرح دهید .(2)

2-امتیازات لحیم کاری سخت نسبت به جوشکاری را بنویسید . (2)

3-متداولترین چسب ها را نام ببرید . (1.5)

4-موارد استفاده پرچ کاری را بنویسید . (2)

5-انواع پین ها را نام ببرید . (1)

6-یاتاقان های تفلونی ( پولی تترافلوئورواتیلن) را توضیح دهید . (2)

7-فنریت یا سختی فنرها را توضیح دهید . (1)

8-انواع چرخ دنده ها را نام ببرید . (1)

9-زنجیرهای پینی را توضیح دهید . (2)

10-کوپلینگ های پنجه ای طولی (منبسط شونده طولی) را شرح دهید.(1.5)

11-خصوصیات کلاچ ها را بنویسید . (2)

12-ترمزها را تعریف کنید .(1)

13-کابل هایی که به صورت تاب بلند ساخته می شوند را شرح دهید . (1)

 دی ماه 82

1-     جوشکاری با شعله گاز ( اکسی استیلن) را شرح دهید .(2.25)

2 – نقش روانسازها در لحیم کاری را بنویسید (1.5)

3 – ا پیچ های لوله ای اینچی دسته ویت ورث پای گاز را شرح دهید .(2)

4 – ضامن ها را شرح داده و انواع آن را نام ببرید . (1.5)

5 – محور و شافت را تعریف کنید . (1.25)

6 – شش مورد از ویژگیهای مورد نیاز در سطوح راهنما را شرح دهید .(1.5)

7 – فنرهای حرارتی را شرح دهید .(2)

8 -  انواع دستگاه های انتقال حرکت توسط تسمه را نام ببرید . (1.5)

9 – انواع کوپلینگ های ارتجاعی را نام ببرید . (1)

10 – کلاچ های اصطکاکی با در نظر گرفتن شکل سطح تماس به چه صورت هایی ساخته می شود ؟(1)

11 – کلاچ سانتریفوژ را شرح دهید . (1.75)

12 – ترمزهای کفشکی به چند دسته تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . (0.75)

13 – اتصال فشنگی را شرح دهید . (2)

 خرداد 83

1- چهار روش از روش های جوشکاری مقاومتی را فقط نام ببرید.(1)

2 – جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی را شرح دهید . (1.5)

3 – مکانیزم هایی که در لحیم کاری نرم صورت  می پذیرد را نوشته و شرح دهید . (1.5)

4 – کاربرد موارد زیر را بنویسید :

الف: مهره خروسکی           ب: پیچ دنده مربعی                       پ: پیچ دنده ذوزنقه ای

ت: پیچ دنده گرد                   ث: پرچ ترقه ای   (2.5)

5 – گوه را تعریف کنید و چهار مورد از   آن ها را فقط نام ببرید . (1.5)

6 – یاتاقان های لغزشی را تعریف کرده و انواع آن را فقط نام ببرید .(1.75)

7 – آب بندی سطوح متحرک را شرح دهید . (1)

8 – فنر فشاری مخروطی را شرح دهید و مورد استفاده آن را بنویسید . (1.75)

9 – انتقال حرکت توسط پیچ حلزون و چرخ حلزون را توضیح دهید . محاسن و معایب استفاده از آن را بنویسید (1.5)

10 – سه مورد از محاسن و سه مورد از معایب چرخ و زنجیر ها را نسبت به چرخ تسمه ها بنویسید . (1.5)

11 – کوپلینگ گاردان را شرح دهید . (1.25)

12 – چهار مورد از خصوصیات کلاچ های اصطکاکی را بنویسید . (2)

13 - چهار مورد از ویژگی های لنت ها را بنویسید . (1)

14 – عمل گریس کاری در کابل های سیمی به چه منظور می باشد ، بنویسید .(0.5)

 شهریور 83

1        -   مکانیسم را با ذکر مثال تعریف کنید . (1)

2   -   نقطه جوش جزء چه گروهی از جوشکاری می باشد ؟ فرایند عمل را توضیح دهید . (1.25)

3 -  نقش روانساز ها را در لحیم کاری بنویسید . (1.5)

4 – پرچ کاری در چه مواقعی استفاده می گردد؟(2)

5 – پیچ های حرکتی را تعریف کنید . موارد استفاده آنها را ذکر کنید . (1)

6 – عمل سوار کردن اتصال های پرسی انطباقی به چند طریق صورت می پذیرد ؟ شرح دهید .(1.25)

7 – گوه رانشی ساده را توضیح دهید . (1.5)

8 – یاتاقان را تعریف کنید و انواع آن را از نظر جهت نیروی وارد شده نام ببرید . (1.5)

9 –سختی فنر را تعربف کنید و بنویسید جنس فنرها از چیست ؟(1.5)

10 – چهار مورد از مخاسن و چهار مورد از معایب چرخ و زنجیر در مقایسه با چرخ و تسمه را بنویسید . (2)

11 – کوپلینگ گاردان ( متغیر زاویه ای )را شرح دهید .(1.5)

12 – کلاچ ها را تعریف کنید.(1)

13- ترمزهای نواری را توضیح دهید . (1.5)

14 – اتصال به وسیله ی بست و پیچ را شرح دهید .(1.5)

  دی 83

1 -  دو روش از روش های جوشکاری شیمیایی را فقط نام ببرید .(1)

2 – جوشکاری با شعله گاز ( اکسی استیلن) را شرح دهید .(1.75)

3 - چهار مورد از مزایای لحیم کاری نسبت به جوشکاری را بنویسید .(1)

4 – چهار مورد از ویژگی های اتصال به وسیله چسب ها را بنویسید .(1)

5 – پیچ های مخصوص به چند گروه تقسیم می شوند ، نام ببرید . گروهپیچ های دنده گرد را توضیح دهید . (2.25)

6 – گوه جاسازی شده را شرح دهید .(1)

7 – یاتاقان های اسفنجی را شرح دهید .(2)

8 – چهار مورد از ویژگی های مورد نیاز در سطوح راهنما را بنویسید . (1)

9 – فنرهای حرارتی را شرح دهید .(1.5)

10 – چرخ دنده های مخروطی را شرح دهید .(1.5)

11 – تسمه از نظر جنس به چند نوع تقسیم می شود ؟ نام ببرید . (1.25)

12 – کلاچ های سانتریفوژ را شرح دهید . (1)

13 – کوپلینگ های دنده ای را شرح دهید .(2.25)

14 – اتصال فشنگی را شرح دهید .(1.5)

خرداد84

 

1 – اجزای ماشین را تعریف کنید و بنویسید به چند دسته عمده تقسیم می شوند ؟ نام ببرید . (1)

2 – اتصال موقت و دایم را با ذکر مثال شرح دهید . (1.75)

3 – در جوشکاری با قوس الکتریکی و الکترود فلزی وظیفه پوشش الکترود چیست و بنویسید قوس الکتریکی در چه صورت تشکیل می شود ؟ (1.5)

4 – تفاوت لحیم کاری نرم و سخت چیست ؟ و مکانیسم های بکار رفته در لحیم کاری نرم را فقط نام ببرید .(1.75)

5 – موارد کاربرد پرچ لوله ای و ترقه ای را ذکر کنید .(0.5)

6 – سه مورد از کاربرد پیچ های دنده ریز را بنویسید .(1.5)

7 – ازگوه های دماغه دار و رانشی ساده درچه مواقعی استفاده می شود؟(1)

8 -  به چه دلیل سایش در توپیهای اتکایی توپر ، غیر یکسان است ؟(0.5)

9 – انواع یاتاقان ها را از نظر جهت نیروی وارد شده بر آن ها نام ببربد و نشیمنگاه هر کدام به چه صورت است ؟(1.5)

10 – به چه دلیل صیقلی بودن سطح فنرها از اهمیت ویزه ای برخوردار است ؟(1)

11 – سه مزیت و یک عیب پیچ حلزون و چرخ حلزون را بنویسید . (2)

12 – در موارد زیر وضعیت قرار گرفتن محورهای محرک و متحرک و جهت چرخش آن ها را مشخص کنید :

الف) چرخ تسمه باز ( مستقیم )                ب) چرخ تسمه نیمه متقاطع  (1.25)

13 – معایب انتقال حرکت بوسیله چرخ زنجیر را بیان کنید . (1)

14 – ویژگی های کلاچ های قفلی را شرح دهید .(1)

15 – در ترمزهای نواری راندمان ترمز به چه عواملی بستگی دارد ؟ (1.5)

16 – بهترین روش آبکاری سیم های کابل با چه فلزی انجام می شود و فواید آن را بیان کنید .(1.25)

 

         اجزاي ماشين               شهريور84

 

 

         1  – ماشين و مكانيسم را تعريف كنيد . (1)

         2 – انواع اتصالات از نظر اجرا را نام ببريد و براي هر كدام يك مثال بزنيد . (1.5)

         3 – در جوشكاري با شعله گاز معمولاً از چه گازهايي استفاده مي شود ؟ وظيفه هر كدام را شرح دهيد . (1.5)

          4 – تفاوت لحيم كاري كاري سخت در مقايسه با جوشكاري را بنويسيد . (2)

          5 – گروه پيچ هاي مخصوص را نام ببريد و بنويسيد كدام يك در برابر ضربه مقاوم مي باشد ؟(1)

          6 – پين ها جزء كدام يك از وسايل اتصال دهنده هستند؟ وظايف آن ها را بنويسيد . (1.25)

          7 – كاربرد ياتاقان هاي كربني را بنويسيد .(1)

          8 – آب بندي محورهاو ياتاقان ها به چه منظور انجام مي گيرد ؟(1)

          9 – از فنرهاي شاخه اي خمشي چند لايه در كجا استفاده مي شود ؟ وظيفه كرپي(پل) در اين فنرها چيست ؟ (1)

          10 – جهت حركت در چرخ دنده هاي زير چگونه است ؟ (0.75)

                   الف) چرخ دنده هاي خارجي              ب) چرخ دنده هاي داخلي                ج) چرخ دنده هاي شانه اي

    11 – از چرخ دنده هاي پيشاني نوع مارپيچي در چه مواردي استفاده مي شود ؟ عيب آن ها چيست و   چگونه   رفع  مي شود ؟)1.5)

          12 – از دستگاه چرخ و تسمه باز با چرخ راهنما در چه مواقعي استفاده مي شود ؟(1)

          13 – به چه علت دستگاه هاي چرخ و زنجير در داخل جعبه هاي وي‍‍‍‍‍ژه نگهداري مي شوند ؟(1)

           14 – كاربرد كوپلينگ هاي ارتجاعي را شرح دهيد و بنويسيد به چند دسته تقسيم مي شوند ؟ آن ها را نام ببريد . (1.5)

        15 – چهار مورد از ويژگي لنت هاي ترمز را بنويسيد . (2)

        16 – مزيت اتصال فشنگي نسبت به اتصال ورقي چيست ؟(1)

 

دی 84

 

1 – اتصالات مکانیکی را شرح داده و دو مورد از وسایل به کاگیری در این اتصال را نام ببرید . (1)

2 – جوشکاری را تعریف کنید و ینویسید که عموماً با چه روش هایی انجام می شود ؟(2)

3 – وظیفه روانسازها در لحیم کاری را بنویسید .(1.5)

4 – معمولاً شکل دنده های پیچ های حرکتی چگونه هستند ؟(0.75)

5 – حد استحکام کششی و حد ارتجاعی پیچی که با عدد9-12 مشخص شده را محاسبه کنید . (1.5)

6 – اکسل یا شافت را تعریف کنید . و انواع آن به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید . (1.25)

7 – انواع گوه را نام ببرید .(1.25)

8 – به چه علت در فنرهای فشاری مارپیچی در بعضی موارد از دو یا سه فنر هم محور استفاده می نمایند ؟(1.5)

9 – انواع یاتاقان لغزشی را نام ببرید . (0.75)

10 – ویژگی چرخ دنده ها در انتقال حرکت را بنویسید و انواع آن را نام ببرید .(3مورد )

11 – محاسن استفاده از چرخ و زنجیردر مقایسه با چرخ و تسمه را بیان کنید .(1.25)

12 – کوپلینگ های الاستیکی را شرح داده و یک نمونه آن را نام ببرید . (2)

13 – مزیت تسمه های دندانه دار را بنویسیسد.(1.5)

14 – تفاوت بین ترمز و کلاچ چیست ؟(1.5)

15 – روش های اتصال کابل ها را نام ببرید .(0.75)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۶ساعت 23:8  توسط مهندس احمد صادق نيا  |